lafka

Lafka е първата национална верига от киоски и магазини в България с национален мащаб на покритие – 1080 обекта в 172 населени места. С модерна визия и иновативен търговски подход, търговските обекти Lafka са винаги наблизо, за да улеснят клиентите и удовлетворят импулсните им нужди. Удобството, многобройните локации и селекцията на предлаганите стоки са в служба на клиента. Портфолиото на веригата е оптимално съобразено с търсенето – тютюневи изделия, преса, пакетирани храни, кафе, безалкохолни напитки, бира, стоки от първа необходимост, лотарийни игри, предплатени мобилни услуги и плащане на сметки към мобилните оператори и др.

Създадена през 2013 година, само за 5 години веригата стана предпочитано място за пазаруване на 300 000 клиента дневно! Това са предимно хора с динамично ежедневие, търсещи удобство и бързина на покупка. Хора, за които личното отношение играе роля при избора на „любим магазин“ за пазаруване.

През 2017 г. по данни на Ниелсен, бранда Lafka бранда се нарежда в ТОП 10 в Европа в класацията „Най-силен бранд“ в канал Convinience. Силата на бранда е рефлекция на пазара, на доверието и удовлетворението, които е изградил той в клиентите. Двигател на този процес, който поставя Lafka сред лидерите е стремежът на екипа, стоящ зад марката да поддържа еднакво високо ниво на обслужване, мърчандайз и търговски стандарти във всички 1080 обекта.

Последните години Lafka инициира редица социални и обществено значими активности свързани с подобряване на градската среда, изгражда детски и спортни площадки, подкрепя проекти насочени към хора в неравностойно положение.


Lafka is the first Bulgarian retail chain with a national coverage with 1080 kiosks and shops in 172 cities and towns. With its contemporary vision and innovative trade attitude Lafka outlets are always close to the customers and ready to meet there needs. The chain is at the service of the customers with convenient location and precision selection of products range. The Lafka`s portfolio is optimally tailored by customer demand – tobacco, newspapers, confectionary, coffee drinks, beverages, beers, lottery, prepaid cell services and etc.

Established at 2013 for only 5 years Lafka became preferred shopping place for 300 000 customers per day. Most of them are people with dynamic lifestyle who looking for convenience and time saving purchases. Customers who highly appreciate personal attitude.

At Nielsen AS survey conducted during 2017 Lafka is ranged in the European TOP 10 scale “Strongest brand in Convenience section”. The strength of the brand is a reflection of the market, the confidence and the satisfaction he has built in the customers. The engine of this process, which puts Lafka among the European leaders, is the striving of the team behind the brand to maintain an equally high level of service, merchandise and marketing standards in entire 1080 outlets.

In recent years, Lafka has initiated a number of social activities related to the improvement of the urban environment by building children’s and sports grounds, supports projects targeting disadvantaged people.